GEMFOREXのNikkei225取引条件

今すぐNikkei225の取引を開始してみませんか?

23,401
買値
23,391
売値

取引内容

銘柄 シンボル 最低価格変動 最低価格変動の価値 1ロットあたりの価値 最小取引サイズ 最大取引サイズ 必要証拠金率 リミットとストップのレベル(単位:ポイント) ロングスワップ ショートスワップ ロット数上限
Nikkei225 JPXJPY 1.00000 1JPY 1 Japan 225 index 1.00 12500.00 0.5% 10 -1.9400000 -2.0400000 18000

取引時間

銘柄 シンボル MT4サーバー時間 平日 月曜開場 金曜閉場
Nikkei225 JPXJPY GMT+2 02:00 - 23:15 02:00 23:15

Nikkei225取引開始手順

  1. ステップ1:リアル口座を開設する
  2. ステップ2:初期投資金額を入金する
  3. ステップ3:プラットフォームをダウンロード
  4. ステップ4:プラットフォームへログインする
  5. ステップ5:”気配値表示欄”からJPXJPYをダブルクリックし発注する